Block chain eli Lohkoketju

Sana Block chain, suomeksi lohkoketju on tullut julkisuuteen virtuaalivaluutojen nousun myötä. Lohkokejut kuvailtiin ensimmäisen kerran Bitcoinin luojan Satoshi Nakamoton vuonna 2008 julkaisemassa tekstissä. Bitcoin ja kryptovaluutat perustuvat lohkoketjuteknologialle ja ne ovatkin olleet tähän asti merkittävin lohkoketjuteknologian sovellus.

Lohkoketjuja voidaan kuitenkin käyttää myös muihin asiohin ja tällä hetkellä tuntuu syntyvän päivittäin uusia startup-yrityksiä, jotka yrittävät tuoda lohkoketjuteknologiaa eri toimialoille. Erityisesti viime vuosina breikanneen Ethereumin teknologiaa yritetään aktiviisesti soveltaa myös virtuaalivaluuttamaailman ulkopuolella. Lohkoketjuteknologia ei mullista maailma yhdessä, mutta  pidemmälllä aikavälillä se voi muuttaa maailmaa yhtä paljon kuin internet.

Yksinkertaisuudessaan lohkoketju on vain tekniikka, jonka avulla tuntemattomat toimijat pystyvät yhdessä tuottamaan ja ylläpitämään tietokantoja hajautetusti. Lohkoketjut toteutetaan listana tai lokina transaktioista, ja ne jaetaan mukanaolleiden kesken. Kaikki uudet lohkot sisältävät niitä edeltäneen lohkon tiivisteen. Mikäli lohkoketju haarautuu kahteen osaan, lopultaa jäljelle jää haara, jonka yhteenlaskettujen lohkojen vaikeustaso on suurempi. Lohkoketjujen jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikeivät tuntisikaan toisiaan.

Lohkoketjuteknologiaa voi käyttää esimerkiksi vaikkapa kirjanpidon  tai kuvien säilömiseen. Tämä voisi tarkoittaa myös sitä, että lohkoketjuteknologia yleistyessä erityisesti kirjanpitäjien tai rekisterien ylläpitäjien työtehtävät katoavat.  Hajautettuun todennukseen tukeutuvista sopimuksista käytetään nimeä älykkäät sopimukset (smart contracts). Tällaisten sopimusten avulla halutun asian tapahtuminen voidaan taata automaattisesti.

Yhtäkään sopimusta ei pysty muuttamaan, jos ei samalla muuta koko ketjua, eli jokaista aiempaa sopimusta. Ja jos uusi sopimus on ristiriidassa aiempien sopimusten kanssa, ei tätä sopimusta hyväksytä. Lohkoketjujen tieto on samaan aikaan määrättömän monissa koneissa, eikä yksittäisten tietokoneiden kaatuminen haittaa. Lisäksi lohkoketjukoodin myötä tietoa ei ole mahdollista muuttaa.

Lohkoketjuteknologia.